bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

Ekim 31, 2022by admin0
 1. TEMİZ GÖKHAN,Kalafatlar Kübra Ece,Filinte Gaye,Sınacı Cem Berkay,Şirinoğlu Hakan,Yalçın Sultan (2016).
  Pediatrik mandibula kondil fraktürlerinde kapalı tedavi: eski ama bas?arılı bir yöntem.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 38. Ulusal Kurultayı
 2. TEMİZ GÖKHAN,Çakmakoğlu Çagrı,Akğüm Arda,Sınacı Cem Berkay,Sarıcı Murat,Gideroğlu Kaan (2016).
  Tiroid Papiller Kanserinin Mandibula Metastazında Serbest Fibula Flebi ile Mandibula Rekonstruksiyonu..
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 38. Ulusal Kurultayı
 3. TEMİZ GÖKHAN,Akgün Arda,Çetin Kenan,Sınacı Cem Berkay,Tunçbilek Tunç,Öz Sedat,Yeşiloğlu Nebil (2016).
  Bilateral Pre-expanded Latissimus Dorsi Kas Deri Flebi ile Bilateral Difüz Granülomatöz Mastitli Memenin Rekonstrüksiyonu.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 38. Ulusal Kurultayı
 4. Yalçın Sultan,Kalafatlar Ece Kübra,Filinte Gaye,Alioğlu Celal,Sınacı Cem Berkay,Tunçbilek Tunç,TEMİZ GÖKHAN,Cüce Bükem (2016).
  “Süperomedial pedikül ve inferior pedikül meme küçültme tekniklerinin nipple areola duyusuna etkilerinin karsılastırılması.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dernegi 38. Ulusal Kurultayı
 5. Şirinoğlu Hakan,Akgun Arda,Yeşiloğlu Nebil,Kalafatlar Kübra Ece,TEMİZ GÖKHAN,Gideroğlu Kaan,Tunçbilek Tunç,Filinte Gaye (2016).
  Gracilis kas flebinin alıcı damar sorunu olan alt ekstremite yaralanmasındaki kullanımı: vaka sunumu.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dernegi 38. Ulusal Kurultayı
 6. TEMİZ GÖKHAN,Alioğlu Celal,Akgün Arda,Yalçın Sultan,Akpınar Ali Cem,Bozkurt Mehmet (2016).
  Protezi ile Meme Rekonstrüksiyonunda Inframamarian Fold Olus?turmak I?çin Silikon Sondanın Eksternal Splint Olarak Kullanılması.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 38. Ulusal Kurultayı
 7. Nebil Yeşiloğlu,Şirinoğlu Hakan,Sarıcı Murat,TEMİZ GÖKHAN,Guverci Emre,Filinte Gaye (2015).
  Göz çevresi yanıklarında skatrisyel ektropiyon ve göz kapag?ı kontraktrünün engellenmesinde yeni bir yöntem: Göz kapag?ında vertikal V-Y ilerletme.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 37. Ulusal Kurultayı, Ankara,
 8. TEMİZ GÖKHAN,Filinte Gaye,Eser Mehmet,Akpınar Ali Cem,Yalçın Sultan,Filinte Gaye (2015).
  Meme kanseri tedavisinde protez ile es?zamanlı rekonstruüksiyonda ne zaman protez, ne zaman doku genis?letici?.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 37. Ulusal Kurultayı
 9. Emre Güvercin,TEMİZ GÖKHAN,Eser Mehmet,Şirinoğlu Hakan,Akpınar Ali Cem,Bozkurt Mehmet (2015).
  Küçültme Mammoplasty Uygulanmış Hastada Eş Zamanlı Protez ile Rekonstrüksiyon Uygulaması.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 37. Ulusal Kurultayı
 10. Sümen Selin Gamze,Filinte Gaye,Bozkurt Mehmet,Guvercin Emre,TEMİZ GÖKHAN,Sarıcı Murat (2015).
  Farklı endikasyonlarda ortak sonuç; hiperbarik oksijen tedavisinin yara iyiles?tirici etkisi..
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 37. Ulusal Kurultayı, Ankara
 11. Guvercin Emre,TEMİZ GÖKHAN,Eser Mehmet,Yeşiloglu Nebil,Sarıcı Murat,Yalçın Sultan,Filinte Gaye (2015).
  Protez ile es? zamanlı rekonstrukte edilmis? meme derisinde tümör devamlılıg?ı sorununun latissimus dorsi muskulokutan flebi kullanılarak çözülmesi ve rekontrukte memenin kurtarılması..
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Ankara
 12. TEMİZ GÖKHAN,Guvercin Emre,Şirinoülu Hakan,DEMİRHAN RECEP,Bazkurt Mehmet,Çardak Murat Ersin (2015).
  Superior Toraks Defektlerinin Pektoralis Majör Kası İle Rekonstrüksiyonunda Pektoralis Majör Kasının Kaudal Parçasının Korunması: Pektoral Uçurtma Flebi.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 37. Ulusal Kurultayı, Ankara
 13. Yeşiloğlu Nebil,Alioğlu Celal,TEMİZ GÖKHAN,Sınacı Cem Berkay,Kalafatlar Kübra Ece,Tunçbilek Tunç,Filinte Gaye,DEMİRHAN RECEP (2015).
  Torakotomi sonrası olus?an gög?üs ön duvarındaki orta hat defektlerinin kruvaze pektoral kas/kas-deri flebi ile rekonstrüksiyonu..
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 37. Ulusal Kurultayı, Ankara
 14. TEMİZ GÖKHAN,Guvercin Emre,Alioğlu Celal,Demirel Hakan,Filinte Gaye (2015).
  TRAM flep ile meme rekonstruksiyonu deneyimlerimiz: Eski ve güvenilir rekonstrüksiyon alternatifi..
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 37. Ulusal Kurultayı
 15. TEMİZ GÖKHAN (2014).
  Dupuytren Hastalığının Tedavisinde Yeni Bir Sentez Otojen Dermal Greft Kullanımı.
  6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneg?i Kongresi
 16. Sarıcı Murat,Guvercin Emre,Yeşiloğlu Nebil,TEMİZ GÖKHAN,Filinte Gaye (2014).
  Malign tümör rezeksiyonu sonucu olus?an dorsal nazal ve medial infraorbital bölge defektlerinin angüler arter perforatör fleplerle rekonstrüksiyonu.
  6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneg?i Kongresi, Antalya
 17. Yeşiloğlu Nebil,Guvercin Emre,Sarıcı Murat,TEMİZ GÖKHAN,Gaye Filinte (2014).
  Temel Mikrocerrahi Egitiminde Ev Tipi Çalışma Modeli: Akvaryum Motoru İle Perfüzyon Sistemi. S25
  6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneg?i Kongresi, Poster No 38, Antalya 6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Dernegi Kongresi
 18. TEMİZ GÖKHAN,YEŞİLOĞLU NEBİL,GÜVERCİN EMRE,SARICI MURAT,ŞİRİNOĞLU HAKAN,FİLİNTE GAYE TAYLAN,BOZKURT MEHMET (2014).
  Dupuytren kontraktürünün tedavisinde nüksü ve komplikasyonları azaltmak için cerrahi tekniklerin dermal greft kullanılarak yeniden sentezlenmesi.
  14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
 19. Güvercin Emre,Bozkurt Mehmet,Filinte Gaye,TEMİZ GÖKHAN,Kalafatlar Kübra Ece (2014).
  Tırnak yatagı yer tutucusu olarak alternatif bir silikon kaynag?ı: silikon sonda balonu.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i36. Ulusal Kurultayı,Istanbul
 20. Sarıcı Murat,Guvercin Emre,TEMİZ GÖKHAN,Kalafatlar Kübra Ece,Bozkurt Mehmet (2014).
  Ring Avulsiyonun Flep I?le RekonstrüksiYonunda Tatmin Edici sonuç Elde EdilebiliR mi?.
  Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i, 36. Ulusal Kurultayı
 21. Şirinoğlu Hakan,TEMİZ GÖKHAN,Sarıcı Murat,Yeeşiloğlu Nebil (2014).
  Yüz Fotograflarının Kompakt Makinalarla Çekiminde Distorsiyonun Engellenmesi.
  Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i, 36. Ulusal Kurultayı
 22. TEMİZ GÖKHAN,Gideroğlu Kağan,Kaçmaz Caner,Hakan Şirinoğlu,DEMİRHAN RECEP (2014).
  Kombine Torakoabdominal Tam Kat Defektlerde Akıllı Bir Seçenek: Omentum Flebi.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i, 36. Ulusal Kurultayı
 23. YEŞİLOĞLU NEBİL,ŞİRİNOĞLU HAKAN,SARICI MURAT,TEMİZ GÖKHAN,FİLİNTE GAYA TAYLAN (2014).
  Orbita Taban Defektlerinin Onarımında Yeni Bir Seçenek Olekranon Kemik Grefti.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı
 24. TEMİZ GÖKHAN,Gideroğlu Kağan,Kaçmaz Caner,Hakan Şirinoğlu,DEMİRHAN RECEP (2014).
  Gigli Testere I?le Kraniyal Kemik Grefti alınması.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i, 36. Ulusal Kurultayı
 25. TEMİZ GÖKHAN,Akgün Arda,Demirel Hakan,Akpınar Ali Cem,Sultan Yalçın,Kalafatlar Ece (2014).
  Zigoma kırıg?ında nadir görülen bir durum: frontal çıkıntının intrakraniyal penetrasyonu.
  Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i, 36. Ulusal Kurultayı, Istanbul
 26. YEŞİLOĞLU NEBİL,SARICI MURAT,TEMİZ GÖKHAN,YILDIZ KEMALETTİN,AKPINAR ALİ CEM,GÜVERCİN EMRE,ÇAKMAKOĞLU ÇAĞRI,FİLİNTE DENİZ (2014).
  Yağ Çekme Ameliyatının Liposuction Yarattığı Travmanın Aksiyel Paternli Deri Fleplerinin Sağ Kalımına Etkisi Ve Flep Geciktirme Tekniği Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Deneysel Bir Çalışma.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı
 27. Akgün Arda,TEMİZ GÖKHAN,Akpınar Ali Cem,Çakmakoğlu Çagrı,Şirinoğlu Hakan,Sarıcı Murat,Filinte Gaye,Yeşiloğlu Nebil (2014).
  Boyun Defektleri Ve I?nfraklavikular BölgedekiDefektlerde Pektoral Kasın TorakoakromialArter Üzerinden Ada Flebi Olarak Kullanılması..
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i36. Ulusal Kurultayı,Istanbul
 28. Kalafatlar Kübra Ece,TEMİZ GÖKHAN,Yalçın Sultan,Çakmakoğlu Çağrı,Ellibol Cenk,Filinte Gaye (2014).
  Dupuytren hastasında palmar enfeksiyon için farklı bir penetrasyon yeri: palmar gamze.
  Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i, 36. Ulusal Kurultayı, Istanbul
 29. TEMİZ GÖKHAN,SARICI MURAT,ÇAKMAKOĞLU ÇAĞRI,YEŞİLOĞLU NEBİL,KAÇMAZ CANER,ŞİRİNOĞLU HAKAN,FİLİNTE DENİZ,BOZKURT MEHMET (2014).
  Deferoksaminin Ratlarda Yağ Grefti Yaşayabilirliğine Etkisi.
  Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i, 36. Ulusal Kurultayı
 30. YALÇIN SULTAN,TEMİZ GÖKHAN,YEŞİLOĞLU NEBİL,SARICI MURAT,ŞİRİNOĞLU HAKAN,FİLİNTE GAYE TAYLAN (2014).
  Arşimet prensibini kullanarak meme rekonstrüksiyonunda implant ve ekspander net hacminin hesaplanması.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı
 31. YEŞİLOĞLU NEBİL,SARICI MURAT,ŞİRİNOĞLU HAKAN,TEMİZ GÖKHAN,GÜVERCİN EMRE,FİLİNTE GAYE TAYLAN (2014).
  Temporomandibüler Eklem Dislokasyonlarının Eksternal Redüksiyonunda Yeni Bir Yaklaşım Kaldıraç Yöntemi.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı
 32. AKĞÜN ARDA,TEMİZ GÖKHAN,AKPINAR ALİ CEM,ÇAKMAKOĞLU ÇAĞRI,ŞİRİNOĞLU HAKAN,SARICI MURAT,FİLİNTE GAYE TAYLAN,YEŞİLOĞLU NEBİL (2014).
  Baş Boyun Defektleri Ve İnfraklavikular Bölgedeki Defektlerde Pektoral Kasın Torakoakromial Arter Üzerinden Ada Flebit Olarak Kullanılması.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı
 33. Guvercin Emre,TEMİZ GÖKHAN,Yalçın Sultan,Kalafatlar Kübra Ece,Filinte Gaye (2014).
  TRAM flepte donor sahada dolasım bozuklugu flep nekrozunun habercisi midir?.
  Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i, 36. Ulusal Kurultayı
 34. YEŞİLOĞLU NEBİL,GÜVERCİN EMRE,TEMİZ GÖKHAN,SARICI MURAT,ŞİRİNOĞLU HAKAN,AKGÜN ARDA,FİLİNTE GAYE TAYLAN (2014).
  Kendiliğinden şişebilen poliakrilamid PA jel tohumlar Ucuz ve etkili bir doku genişletici modeli.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı
 35. TEMİZ GÖKHAN,YEŞİLOĞLU NEBİL,GÜVERCİN EMRE,ŞİRİNOĞLU HAKAN,FİLİNTE GAYE TAYLAN (2014).
  Mandibuler kondilin lateral çıkığında intraoral tel burgu ile redüksiyon.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı
 36. TEMİZ GÖKHAN,Yesiloğlu Nebil,Sarıcı Murat,Guvercin Emre,Filinte Gaye (2013).
  Nazal alt lateral kıkırdag?ın konjenital yoklug?u ve rekonstrüksiyonunda yeni yaklas?ım: tek parça dorsalhump materyalinin kullanımı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dernegi 35. Kurultayı, Istanbul
 37. TEMİZ GÖKHAN,BİLKAY UFUK,TİFTİKCİOĞLU YİĞİT ÖZER,Mezili Candan (2013).
  Pediyatrik dönemde serbest fibula flebi ile rekonstrükte edilen mandibulalarda flep büyüyebilirlig?inin ve geç dönem sonuçların incelenmesi.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 35. Kurultayı
 38. Küçük Şener,Filinte Gaye,TEMİZ GÖKHAN,Geçer Melin Özgün,Bozkurt Mehmet (2013). Yüksek Dansiteli Poröz Polietilen ve Trombositten Zengin Plazma Kullanımının Kıkırdak Doku Olus?umuna Etkisinin Deg?erlendirilmesi.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 35. Kurultayı, Istanbul, 28-31
 39. Emre Güvercin,Gaye Filinte,Çakmakoğlu Çağrı,TEMİZ GÖKHAN,Bozkurt Mehmet (2013). I?nfantil Hemanjiomlarda Propronalol ile Tedavi Sonuçlarımızın Kritig?i: Düs?ünüldüg?ü Kadar Mucizevi mi?.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 35. Kurultayı
 40. Emre Güvercin,Gaya Filinte,Celal Alioğlu,TEMİZ GÖKHAN,Bozkurt Mehmet (2013). Tümör rezeksiyonunu takiben karapandzic fleple alt dudak rekonstruksiyonu yapılan hastalarda nöromuskuler yapılara radyoterapi etkisi; emg ile deg?erlendirme sonuçları.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 35. Kurultayı
 41. TEMİZ GÖKHAN,Çınar Mehtap,TİFTİKCİOĞLU YİĞİT ÖZER,Mezili Candan,Kısmalı Erkan,NART DENİZ,Alper Mehmet (2013). Safra Salgısının Arter Tonusu Üzerine Etkisinin I?n Vivo Ve I?n Vitro I?ncelenmesi..
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 35. Kurultayı
 42. TEMİZ GÖKHAN,Nebil Yeşiloğlu,Sarıcı Murat,Filinte Gaye,Güvercin Emre (2013). Tam kat toraks defektlerinin farklı flepler ile rekonstrüksiyonu;.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dernegi 35. Kurultayı, Istanbul
 43. Yeşiloğlu Nebil,Sarıcı Murat,TEMİZ GÖKHAN,Filinte Gaye (2013). Çene eklemi fizyoterapisinde çamas?ır mandalı kullanımı.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dernegi 35. Kurultayı, Istanbul
 44. Yeşiloğlu Nebil,Sarıcı Murat,TEMİZ GÖKHAN,Yıldız Kemalettin,Mersa Berkan,Filinte Gaye (2013). Burun ucu projeksiyon ve rotasyonunu ayarlamada alt lateral kıkırdak bazlı kıkırdak askılama yöntemi: Hezarfen Kanadı Teknig?i.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dernegi 35. Kurultayı, Istanbul
 45. Yeşiloğlu Nebil,Guvercin Emre,Sarıcı Murat,TEMİZ GÖKHAN,Filinte Gaye (2013). Temel Mikrocerrahi Eg?itiminde Ev Tipi Çalıs?ma Modeli: Akvaryum Motoru I?le Perfüzyon Sistemi.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 35. Kurultayı, I?stanbul
 46. Yeşiloğlu Nebil,Caner Kaçmaz,Çakmakoğlu Çağrı,Sarıcı Murat,TEMİZ GÖKHAN,Filinte Gaye,Bozkurt Mehmet (2013). Damak yarıg?ı gibi dar sahalarda uygulanan dikis?lerin düg?ümlerini oturtmada pratik bir yöntem: Düg?üm tas?ıma teknig?i.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 35. Kurultayı, I?stanbul
 47. Yeşiloğlu Nebil,Yıldız Kemalettin,Sarıcı Murat,TEMİZ GÖKHAN,Şirinoğlu Hakan,Filinte Gaye (2013). Rinoplasti ameliyatlarında hasta beklentilerini standardize etmede röntgen kalıp kullanımı.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 35. Kurultayı, Istanbul
 48. TEMİZ GÖKHAN,Sarıcı Murat,Yeşiloğlu Nebil,Guvercin Emre,Filinte Gaye (2013). Deg?is?ik lokalizasyonlarda ag?rılı subkutannodüller: ekstradigitalglomus tümörü.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dernegi 35. Kurultayı, Istanbul
 49. Kaçmaz Caner,TEMİZ GÖKHAN,Yeşiloğlu Nebil,Filinte Gaye (2013). Nadir görülen bir anatomik varyasyon: “ umbilikusinferiorunda linea alba yoklug?u.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 35. Kurultayı, Istanbul
 50. Yeşiloglu Nebil,Caner Kaçmaz,Çakmakoğlu Çağrı,TEMİZ GÖKHAN,Sarıcı Murat,Filinte Gaye,Şirinoğlu Hakan,Bozkurt Mehmet (2013). Çene eklemi kapsülünden kaynaklanan nadir bir kitle olarak ganglion kisti: Olgu sunumu.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 35. Kurultayı, Istanbul
 51. Yeşiloğlu Nebil,TEMİZ GÖKHAN,Sarıcı Murat,Şirinoğlu Hakan,Demirel Hakan,Filinte Gaye,Bozkurt Mehmet (2013). Maksillofasiyal bölgedeki anatomik ve ektopik yerles?imli gömülü dis?lere algoritmik cerrahi yaklas?ım: 197 gömülü dis?in geriye dönük olarak deg?erlendirilmes.
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 35. Kurultayı, Istanbul
 52. TEMİZ GÖKHAN,Gönüllü Mehmet Ersin,Filinte Gaye,Ayçıçek Nujen Gülçin,Demirel Hakan (2012). I?nguinal Bölgedeki Komplike Doku Defektleri I?çin Farklı Rekonstrüksiyon Seçenekleri..
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 34. Ulusal Kurultayı,Antalya
 53. TEMİZ GÖKHAN,Guvercin Emre,Filinte Gaye,Çakmakoğlu Gaye (2012). TIPU Yöntemi Uygulanan Distal Hipospadias Vakalarında Üretral Darlık Degerlendirilmesinde Objektif Bir Veri, Üroflowmetri Sonucu..
  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i 34. Ulusal Kurultayı, OP-148, Antalya
 54. Kılıç Kamil,Alper Mehmet,TEMİZ GÖKHAN,Mezili Candan,TİFTİKCİOĞLU YİĞİT ÖZER,Akın Yalçın (2009). Safra Salgısının Arter Anastamozuna Etkisinin Sıçan Femoral arter i üzerine etkisi.
  31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i Ulusal Kongres Adana
 55. TEMİZ GÖKHAN,BİLKAY UFUK,Uçkan Ali,TİFTİKCİOĞLU YİĞİT ÖZER,Songür Ecmel (2008). Pektoral Kas Flebi İle Faringokutanöz Fistül Kapatılması.
  3. Ulusal Yara Bakım Kongresi
 56. TEMİZ GÖKHAN,TİFTİKCİOĞLU YİĞİT ÖZER,Seyidov Cahit,Seyidov Caher Seyidov,BİLKAY UFUK,Alper Mehmet (2008). Uyluk Proksimaline Yerleşen Komplike Yaraların Kas Flebi İle Rekonstrüksiyonu.
  3. Ulusal Yara Bakım Kongresi Çeşme
 57. BİLKAY UFUK,Tokat Cenk,Teymur Hakan,TİFTİKCİOĞLU YİĞİT ÖZER,TEMİZ GÖKHAN,Kılıç Kamil,ÖZEK ZEYYAT CÜNEYT,Alper Mehmet,Akın Yalçın (2007). Congenital columellar agenesis: repord of a rare condition and our reconstructive approach.
  5th BAPRAS Congress İzmir
 58. BİLKAY UFUK,TİFTİKCİOĞLU YİĞİT ÖZER,Kapı Emin,ÖZEK ZEYYAT CÜNEYT,TEMİZ GÖKHAN,Ecmel Songür,Yalçın Akın (2007). Serbest Radial Önkol Flebi İle Hipofaringeal Rekonstrüksiyondaki Anatomik Ve Fonksiyonel Sonuçlarımız.
  29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i Ulusal Kongresi
 59. TEMİZ GÖKHAN,ÖZEK ZEYYAT CÜNEYT,GÜRLER TAHİR,BİLKAY UFUK,Uçkan Ali,Helvacı Evren,Alper Mehmet,Akın Yalçın (2007). Burun Distal 1/3’Ünün Kompozit Kulak Kepçesi Flebi İle Rekonstrüksiyonu.
  3. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi
 60. BİLKAY UFUK,Kılıç Kamil,Evren Helvacı,TİFTİKCİOĞLU YİĞİT ÖZER,ÖZEK ZEYYAT CÜNEYT,TEMİZ GÖKHAN,Alper Mehmet,GÜRLER TAHİR,Songür Ecmel,Akın YAlçın (2006). Serbest Fibula Osteokutan Flebinde Kama Kemik Grefti İle Şekillendirme.
  28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dernegi Ulusal Kongresi
 61. BİLKAY UFUK,Kılıç Kamil,Evren Helvacı,TİFTİKCİOĞLU YİĞİT ÖZER,ÖZEK ZEYYAT CÜNEYT,TEMİZ GÖKHAN,Alper Mehmet,GÜRLER TAHİR,Songür Ecmel,Akın YAlçın (2006). Nasır Tedavisinde Yeni Seçenek Cantacur PS Kullanımı.
  28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dernegi Ulusal Kongresi
 62. BİLKAY UFUK,Kerem Hakan,ÖZEK ZEYYAT CÜNEYT,TEMİZ GÖKHAN,TİFTİKCİOĞLU YİĞİT ÖZER,Alper Mehmet,GÜRLER TAHİR,Ecmel Songür,Akın Yalçın (2006). Doku Genişletici Allopesi Onarınımında 20 Yıllık Tecrübemiz: Modifikasyonlarımız Ve Komplikasyon Oranlarımızın Retrospektif Olarak Analıizi.
  28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dernegi Ulusal Kongresi
 63. Erdem Özgür,Kılıç Kamil,TEMİZ GÖKHAN,Uçkan Ali,ÖZEK ZEYYAT CÜNEYT,Alper Mehmet,GÜRLER TAHİR,Songür Ecmel,Akın Yalçın (2005). Sıçan İnferior Epigastrik Arter Deri Flebi Modelinde Aksiyel Kalıplı Flebin Randıman Uzantısında İskemik Ön koşullamanın sonrasındaki İskemi Reperfüzyon Hasarına Etkisi.
  27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i Ulusal Kongresi
 64. BİLKAY UFUK,Tokat Cenk,ÖZEK ZEYYAT CÜNEYT,TEMİZ GÖKHAN,Kılıç Kamil,Alper Mehmet,GÜRLER TAHİR,Songür Ecmel,Akın Yalçın (2005). Pediyatrik Popülasyonda Serbest Flep Uygulamalarımız
  27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i Ulusal Kongresi
 65. BİLKAY UFUK,TEMİZ GÖKHAN,ÖZEK ZEYYAT CÜNEYT,Tokat Cenk,Akhundzada İlyas,Uçkan Ali,Akdemir Övünç,Songür Ecmel,Akın Yalçın,Çağdaş Arman (2005). İnguinal Bölgede Muskulokutanöz Anteriolateral Uyluk (Alu) Ada Flebi İle Rekonstrüksiyon
  27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneg?i Ulusal Kongresi
 66. BİLKAY UFUK,ÖZEK ZEYYAT CÜNEYT,Tokat Cenk,TEMİZ GÖKHAN,Kerem Hakan,GÜRLER TAHİR,Songür Ecmel,Akın Yalçın (2005). Baş Boyunda İlginç Bir Defect Etiyolojisi: Cımbızla Yolma Sonucu Geniş Doku Defekti
  27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dernegi Ulusal Kongresi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *